Ocenenia, Nominácie, Tlač

1. Získane ocenenia

Výrobky boli ocenené zlatou medailou za objav a originalitu na medzinárodnej výstave Inpharmed v roku 2005 a Čestným uznaním za najnovší výrobok Herpík Rapid v roku 2007.

2. Hodnotenia osôb
3. Nominácie

V roku 2008 sme boli nominovaní za výsledky klinických skúšok na najvyššie ocenenie Krištálové krídlo - pozrite video na titulnej stránke "Mimoriadny objav v medicíne".

V roku 2021 spoločnosť Globcom a.s. bola nominovaná za dosiahnuté výsledky na Cenu za vedu a techniku - Kategória
Vedecko-technický tím roka

4. Slovenská Tlač
5. Maďarská Tlač
6. Odborná Tlač