Odborné dokumenty

1. Testy a Skúšky

V tejto rubrike nájdete vybrané dokumenty z toxikologických správ, klinických a iných skúškach produktov HERPÍK

2. Hodnotenia a Posudky

V tejto rubrike nájdete vybrané dokumenty z rôznych odborných posudkov a hodnotení o bezpečnosti produktov HERPÍK

3. Rozhodnutia

V tejto rubrike nájdete vybrané dokumenty rôznych odborných rozhodnutí o bezpečnosti produktov HERPÍK

4. Vedecká Štúdia

Vedecká štúdia vo svete vznikla a bola publikovaná v roku 2010. Náš HERPIK sme uviedli na trh v 2002 roku iba do slovenských lekární. Naše stabilitné testy chromatografickou analýzou preukázali prítomnosť týchto vysokoúčinných antiviroticky pôsobiacich prírodných látok o 8 rokov skôr pred touto vedeckou štúdiou. Tento fakt adekvátne hodnotí klinická štúdia a i klinická prax. Na túto skutočnosť nás upozornili priatelia z UK a SAV.