vnutro

Naša história do roku 1990

V dobe rozvoja a budovania socializmu bola zaznávaná činnosť pracovať na vývoji prírodných prípravkov podporujúcich zdravie populácie. Pred 40 rokmi sa uprednostňovali syntetické chemické deriváty, kde bolo možné stanoviť molekuly, zlúčeniny a pod. Naproti tomu prírodné kompozície a látky sú závislé od neovplyvniteľných faktorov – t.j. pôda, destinácia, klimatické podmienky a mnoho iných. Zhoda náhod urobila svoje a predmetom činnosti a záujmu malej skupinky priateľov sa stal práve obyčajný takzvane „smradľavý“ cesnak. Jedným z motívov tohto výberu bola v tom čase jedna odborná publikácia práve o zázračnej od praveku uznávanej plodine kúzelníkov – cesnaku.

Táto štúdia uvádzala aj takú jednoduchú štatistiku – citujem: „ v oblastiach, kde sa nadpriemerne konzumuje cesnak, nie sú zaznamenané civilizačné ochorenia.“ Tento poznatok sme si vedeli živo vybaviť v pamäti z minulosti – z detstva. Poznali sme rodiny, ktorým vôňa cesnaku nesmrdela.Dožili sa vitálni a s čistou mysľou takmer 100 rokov. Celý život neboli chorí a mali svojich 32 zubov.

Smer bol jasný a tak sme sa pustili do príprav rôznych extraktov a macerátov v rôznych kombináciách tohto druhu, ktoré sme skúšali na sebe a svojich blízkych, neskôr aj na ľuďoch z nášho blízkeho okolia. Výsledky boli jasné už po 2-3 týždňoch podávania týchto preparátov, ktoré boli upravené špeciálnou technológiou, ktorou sa dosiahlo znásobenie účinných látok cesnaku.

Nástupom 90-tych rokov sme našu prácu zamerali na kompozície upravené špeciálnou technológiou, kde bola preukázaná silná antibakteriálna a virostatická schopnosť. V spolupráci s poprednými inštitútmi zameranými na oblasť medicíny a farmácie sa podarilo izolovať z našej kompozície spektrum frakcie zodpovedajúce za virostatickú a antibakteriálnu oblasť. Stačilo už len túto tinktúru rozriediť do vhodného média ako nosiča a doskúšať koncentrácie tak média ako i percento tinktúry s priaznivými účinkami na afty, opary a kútiky s názvom Herpíky. Tento proces vývoja môžeme hodnotiť cca 18 rokmi mravenčej práce nášho tímu fanatikov.

1_garlic

História vývoja, výskumu po roku 1990

Herpíky - ponúka ich firma Globcom a.s. a jej riaditeľ, prírodovedec - biológ František Krommel. Je to človek, ktorý úspešne pracuje vo výskume, a to výlučne s prírodnými látkami. Dosiahol už niekoľko úspechov svetového významu. Jeho prvým úspešným celoživotným dielom - produktom bolo a je antiherpetikum s názvom HERPÍK, u ktorého je preukázané, že zaberá už po prvej minúte a nie sú známe recidívy. Po preukázaní a potvrdení týchto výsledkov klinickými skúškami, bol nominovaný na najvyššie ocenenie Krištáľové krídlo. Jeho objav bol hodnotený ako „Mimoriadny objav v medicíne“. Tento prípravok mal záujem zaregistrovať ako rastlinný liek, a napriek tomu, že mali všetky náležitosti dokumentačne takmer kompletne pripravené, nezvládli to finančne. Zároveň bolo preukázané testami na Ústave preventívnej a klinickej medicíny že prípravok je vhodný aj na vnútorné aplikácie. A tak sa prípravok v roku 2002 dostal na trh v SR, kde je hodnotený ako jediný účinný prípravok sveta pri herpetických infektoch. Tam kde sa Herpík dostal do sveta, sú odozvy absolútne jednoznačné. Názor viacerých vedeckých kapacít a predstaviteľov spoločností, ktorí mali možnosť posúdiť tento prípravok, znie: „Husle Antonia Stradivariho a HERPIK sú porovnateľné, nakoľko sú na svete jediné a neopakovateľné.“ Vírus herpesu bol v odbornej verejnosti hodnotený v minulosti ako najhúževnatejší vírus sveta.

Bezpečnosť a zloženie antivirotika Herpík ako prírodného prípravku bolo v minulosti preukázané. Znamená to, že nemá žiadne nežiaduce účinky, predávkovanie, interakcie, atď. Neobsahuje ani stopy chémie. A klinické skúšky prebiehali na Klinike detskej onkológie vekovej kategórie 2-6 rokov. Dnes firma spolupracuje najmä so zahraničím, kde nachádza odozvu a hlavne podporu.