3. Nominácie

V roku 2008 sme boli nominovaní za výsledky klinických skúšok na najvyššie ocenenie Krištálové krídlo - pozrite video na titulnej stránke "Mimoriadny objav v medicíne".

V roku 2021 spoločnosť Globcom a.s. bola nominovaná za dosiahnuté výsledky na Cenu za vedu a techniku - Kategória
Vedecko-technický tím roka